Sâm Lốc và Văn Hóa Chơi Bài: Những Câu Chuyện Đầy Màu Sắc

Trong Trang chủ link kubet Sâm lốc, các quân bài thấp nhất được xếp theo thứ tự sau:

 • 3: Lá bài có giá trị thấp nhất trong Sâm lốc.
 • 4: Lá bài có giá trị thứ hai trong Sâm lốc.
 • 5: Lá bài có giá trị thứ ba trong Sâm lốc.
 • 6: Lá bài có giá trị thứ tư trong Sâm lốc.
 • 7: Lá bài có giá trị thứ năm trong Sâm lốc.
 • 8: Lá bài có giá trị thứ sáu trong Sâm lốc.
 • 9: Lá bài có giá trị thứ bảy trong Sâm lốc.
 • 10: Lá bài có giá trị thứ tám trong Sâm lốc.
 • J: Lá bài có giá trị thứ chín trong Sâm lốc.
 • Q: Lá bài có giá trị thứ mười trong Sâm lốc.
 • K: Lá bài có giá trị thứ mười một trong Sâm lốc.
 • A: Lá bài có giá trị cao thứ hai trong Sâm lốc.

Nếu hai người chơi cùng có các quân bài thấp nhất, thì người chơi có lá bài cao hơn sẽ giành chiến thắng.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Các kiểu bài đơn trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau. Mỗi kiểu bài sẽ có giá trị khác nhau.

**Kiểu bàiGiá trị**
Đơn1 điểm
Đôi2 điểm
Sám3 điểm
Tứ4 điểm
Ngũ5 điểm
Sảnh6 điểm
Cù lũ7 điểm
Tứ quý8 điểm
Thùng phá sảnh9 điểm

Kiểu bài đơn là kiểu bài đơn giản nhất trong Sâm lốc. Kiểu bài này chỉ có một lá bài, không có bất kỳ quy tắc nào về giá trị hay chất.

Ví dụ:

 • Lá bài A là một đơn.
 • Lá bài 2 là một đơn.
 • Lá bài J là một đơn.

Giá trị của kiểu bài đơn là 1 điểm. Nếu người chơi đánh hết bài mà không có kiểu bài đặc biệt nào, thì người đó sẽ được cộng thêm 1 điểm cho mỗi lá bài đơn.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A. Do đó, lá bài 2 là lá bài đơn có giá trị cao nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài đôi trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, việc đánh ra các kiểu bài đôi là một phần quan trọng của chiến thuật chơi. Dưới đây là một số kiểu bài đôi phổ biến:

 1. Đôi thông (Cặp số liên tiếp):
  • Đôi thông là khi bạn đánh ra hai quân bài có giá trị liên tiếp. Ví dụ: 8, 9.
 2. Đôi đôi (Cặp giống nhau):
  • Đôi đôi là khi bạn đánh ra hai quân bài có giá trị giống nhau. Ví dụ: 5, 5.
 3. Đôi bích (Đôi quân bích):
  • Đôi bích là khi bạn đánh ra hai quân bích có giá trị giống nhau. Ví dụ: 4♣️, 4♣️.
 4. Đôi chuồn (Đôi quân chuồn):
  • Đôi chuồn là khi bạn đánh ra hai quân chuồn có giá trị giống nhau. Ví dụ: 10♦️, 10♦️.
 5. Đôi cơ (Đôi quân cơ):
  • Đôi cơ là khi bạn đánh ra hai quân cơ có giá trị giống nhau. Ví dụ: 7♥️, 7♥️.
 6. Đôi rô (Đôi quân rô):
  • Đôi rô là khi bạn đánh ra hai quân rô có giá trị giống nhau. Ví dụ: J♠️, J♠️.
 7. Đôi tứ quý (Cặp tứ quý):
  • Đôi tứ quý là khi bạn đánh ra hai cặp tứ quý (bốn quân cùng số). Ví dụ: 9, 9, 9, 9.

Những kiểu bài đôi trên đều là một phần quan trọng của chiến thuật chơi và có thể tạo ra những đòi hỏi chiến thuật khác nhau tùy thuộc vào tình huống trong trò chơi.